Rozwój osobisty.

Szkolenie jest skierowane do pracowników średniego i wyższego szczebla, którzy pragną poprawić relacje pomiędzy podległymi pracownikami a także poszerzyć swoją wiedzę o zachowaniach prozdrowotnych w tym antystresowych w firmie.

Karta szkolenia.

Cele Przedmiotu

Integracja zespołów zawodowych - poprawa współpracy

Wyzwalanie ekspresji twórczej i kreatywności

Nabycie wiedzy z zakresu radzenia sobie ze stresem i emocjami

Wzmocnienie więzi grupowej poprzez wspólną pracę zespołową w mniejszych grupach lub parach

Redukcja napięcia poprzez aktywizację

Kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych

Nabycie wiedzy o sposobach radzenia sobie ze stresem

Zdobycie wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych

Umiejętności

Poprawa umiejętności radzenia sobie ze stresem

Wzmacnianie umiejętności wykorzystywania zachowań prozdrowotnych 

Zwiększenie umiejętności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej w grupie

Kompetencje

Zwiększenie kompetencji lidera w grupie

Ocena

Ocena aktywności na zajęciach

Ankieta ewaluacyjna

Dokumenty zgłoszeniowe

Formularz zgłoszeniowy \ umowa szkoleniowa

Copyright Hajgo 2019

Korzyści ze współpracy.

Hajgo sp. z o.o. zatrudnia osoby niepełnosprawne i jest upoważniona do udzielania ulg we wpłatach na PFRON.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą zakwalifikowanym do MSP (małe i średnie) dzięki nam możesz skorzystać z dofinansowania unijnego.

Dla dużych przedsiębiorstw proponujemy ulgi w odpisie na PFRON.

Przydatne informacje

Klauzula informacyjna

Polityka prywatności