Misją Hajgo sp. z o.o. jest zrównoważony rozwój w branży usług ochrony mienia i czystościowych, zapewniający stały i długofalowy wzrost wartości organizacji oraz wspieranie rozwoju klienta biznesowego i indywidualnego. 

Naszą wizją jest dążenie do oferowania najwyższej jakości usług prowadzonych przez profesjonalną kadrę, wykorzystując innowacyjne metody  świadczenia usług. 

Celem strategicznym jest zwiększanie wartości przedsiębiorstwa poprzez optymalne wykorzystanie zasobów intelektualnych, materialnych i organizacyjnych w zakresie świadczonych usług. 

Hajgo sp. z o.o. dostarcza wiedzę o technologicznych rozwiązaniach w dziedzinie bezpieczeństwa osób i mienia oraz usług czystościowych a także wdraża te rozwiązania w wiodących firmach w Polsce. 

Hajgo sp. z o.o. zatrudnia doświadczonych w dziedzinie high-tech menedżerów, na tej bazie chcemy, aby nasza firma stała się firmą, która zapewni swoim klientom dostęp do wiedzy o najnowocześniejszych rozwiązaniach technicznych pomocnych w ochronie mienia.

Hajgo sp. z o.o. posiada koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia  realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej o numerze L-0253/18

 

 

 

Copyright Hajgo 2019

Korzyści ze współpracy.

Hajgo sp. z o.o. zatrudnia osoby niepełnosprawne i jest upoważniona do udzielania ulg we wpłatach na PFRON.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą zakwalifikowanym do MSP (małe i średnie) dzięki nam możesz skorzystać z dofinansowania unijnego.

Dla dużych przedsiębiorstw proponujemy ulgi w odpisie na PFRON.

Przydatne informacje

Klauzula informacyjna

Polityka prywatności