Nowa firma 2.

Kontynuacja Szkolenia Nowa Firma.

Chcesz tworzyć usługowo strony internetowe dla firm?

Zapisz się na cykl Nowa firma a będzie mógł to robić!

Słuchacze poszerzą swoje umiejętności tworzenia stron internetowych o dodatkowe funkcje.

Karta szkolenia.

Nowa firma 2

Cele Przedmiotu

 • Zapoznanie słuchaczy z definicją domeny oraz przedstawienie możliwości wykupu domeny na własność.
 • Hosting strony, gdzie znaleźć i na co zwrócić uwagę
 • Publikacja strony w tym z przeniesieniem domeny od innego usługodawcy.
 • Poczta firmowa jak założyć, jak przenieść od innego       usługodawcy.

Wymagania wstępne

 • Ukończenie kursu Nowa Firma
 • Posiadanie konta pocztowego na dowolnym serwerze
 • Posiadanie na własność domeny lub gotowość do jej zakupu w trakcie szkolenia /w tym przypadku wymagane by słuchacz  wiedział jak ma nazywać się jego strona/ - Uwaga! Także darmowe domeny.

Opis efektów kształcenia

 • Definiuje określenia domena, hosting, publikacja

Umiejętności

 • Nabywa umiejętności publikacji stworzonej strony pod własną domeną
 • Posiada umiejętność tworzenia firmowych kont pocztowych i zarządzania nimi

Kompetencje

 • Po ukończeniu kursu słuchacz będzie gotowy utworzyć stronę www pod własną marką i zarządzać nią.

Ocena

 • Ocena aktywności na zajęciach
 • Ocena umiejętności publikacji strony www
 • Ocena umiejętności założenia firmowych kont pocztowych

Dokumenty zgłoszeniowe

 • Formularz zgłoszeniowy \ umowa szkoleniowa
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Nowa Firma

 

Copyright Hajgo 2019

Korzyści ze współpracy.

Hajgo sp. z o.o. zatrudnia osoby niepełnosprawne i jest upoważniona do udzielania ulg we wpłatach na PFRON.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą zakwalifikowanym do MSP (małe i średnie) dzięki nam możesz skorzystać z dofinansowania unijnego.

Dla dużych przedsiębiorstw proponujemy ulgi w odpisie na PFRON.

Przydatne informacje

Klauzula informacyjna

Polityka prywatności