Inwentaryzacja mobilna.

Szkolenie jest skierowane do pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia a także członków zespołów spisowych lub osób, które chcą uzyskać kwalifikacje w dziedzinie nadzoru nad majątkiem firmy.

Karta szkolenia.

Nowa Firma

Cele Przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z przepisami dotyczącymi przeprowadzania inwentaryzacji

Zaznajomienie słuchaczy z systemami do znakowania środków trwałych

Nabycie przez słuchaczy umiejętności obsługi aplikacji do prowadzenia mobilnego spisu z natury

Wymagania wstępne

Umiejętność obsługi komputera

Umiejętność obsługi urządzeń z systemem Android™

Opis efektów kształcenia

Definiuje wymagane terminy przeprowadzania inwentaryzacji

Umiejętności

Nabywa umiejętność znakowania środków trwałych

Posiada umiejętność obsługi aplikacji do przeprowadzania mobilnego spisu z natury

Kompetencje

Potrafi zaplanować inwentaryzację i ją samodzielnie lub w zespole przeprowadzić.

Ocena

Ocena aktywności na zajęciach

Ocena znajomości przepisów dotyczących przeprowadzania inwentaryzacji - test

Ocena umiejętności znakowania i odczytywania tagów na środkach trwałych - test praktyczny

Dokumenty zgłoszeniowe

Formularz zgłoszeniowy \ Umowa ze słuchaczem\Umowa z firmą

 

Copyright Hajgo 2019

Korzyści ze współpracy.

Hajgo sp. z o.o. zatrudnia osoby niepełnosprawne i jest upoważniona do udzielania ulg we wpłatach na PFRON.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą zakwalifikowanym do MSP (małe i średnie) dzięki nam możesz skorzystać z dofinansowania unijnego.

Dla dużych przedsiębiorstw proponujemy ulgi w odpisie na PFRON.

Przydatne informacje

Klauzula informacyjna

Polityka prywatności