Cyberochrona RODO.

Szkolenie jest skierowane do pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych osobowych w firmie oraz odpowiedzialnych za przeprowadzanie regularnych testów bezpieczeństwa sieci firmowej pod kątem obowiązków wynikających z RODO.

Karta szkolenia.

Cyberochrona RODO

Cele Przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z przepisami dotyczącymi regularnych testów i monitorowania sieci komputerowych pod względem wymagań RODO.

Zapoznanie słuchaczy z typami zabezpieczeń sieci.

Nabycie przez słuchacza umiejętności obsługi jednego z typów zabezpieczeń.

Wymagania wstępne

Umiejętność obsługi komputera

Opis efektów kształcenia

Zna przepisy dotyczące testów i monitorowania sieci komputerowych

Umiejętności

Nabywa umiejętności obsługi jednego z typów zabezpieczeń sieci komputerowej.

Kompetencje

Wzmacnia kompetencje w zakresie obowiązków Inspektora Ochrony Danych

Ocena aktywności na zajęciach

Ocena umiejętności tworzenia raportów z testów i monitorowania sieci komputerowej

Dokumenty zgłoszeniowe

Formularz zgłoszeniowy \ umowa szkoleniowa

Copyright Hajgo 2019

Korzyści ze współpracy.

Hajgo sp. z o.o. zatrudnia osoby niepełnosprawne i jest upoważniona do udzielania ulg we wpłatach na PFRON.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą zakwalifikowanym do MSP (małe i średnie) dzięki nam możesz skorzystać z dofinansowania unijnego.

Dla dużych przedsiębiorstw proponujemy ulgi w odpisie na PFRON.

Przydatne informacje

Klauzula informacyjna

Polityka prywatności